Forside

DETTE ER FORENINGENS OFFICIELLE HJEMMESIDE

FORENINGEN ER OPHØRT PR. 31. 12. 2017

I følge foreningens vedtægter skal dens evt. kassebeholdning overføres til en anden forening der også arbejder for handicappedes vilkår. Foreningens regnskab er nu endeligt opgjort, revideret og godkendt.  En overførsel af den resterende kassebeholdning har fundet sted.

Handicappede Bilisters sidste bestyrelse har valgt  Dansk Handicap Forbund. Foreningens sidste formand Viggo Hansen har forhandlet med Dansk Handicap Forbunfs direktør Jens Bouet og har slutteligt sendt ham følgende brev.

Kære Jens Bouet

Vi her tidligere talt sammen angående  vor forenings ophør.  Som du kan se har vores landskasserer nu afsluttet vores regnskab endeligt. I henhold til vedhæftede aftale skal det resterende beløb overføres til DHF.

Beløbet udgør kr. 329.883,18 og er blevet indsat på den konto du tidligere har oplyst.

Når du har registreret indbetalingen bedes du venligst sende en "kvittering" som vi vil bringe på vores hjemmeside.  Den vil være i drift ca. 4 mdr. endnu.

Med venlig hilsen Viggo Hansen

 

Direktør Jens Bouet "kvittering"

Kære Viggo

Pengene i alt 329.883,18  er nu indgået på forbundets konto. Vi vil som aftalt også fremover bestræbe os på, at være talerør og interessevaretager for personer med handicap og deres udfordringer som bilister.   Dette vil vi gøre i såvel medlemsblade som på sociale medier. Vi vil også fremover blande os i den offentlige debat vedrørende når det skønnes nødvendigt, og vi føler det fører til noget.   Tusind tak fordi I valgte Dansk Handicap Forbund som partner i denne ophørssammenhæng.

Med venlih hilsen Jens Bouet

 _________________________________________________________________________________

En sidste hilsen fra Annette

Kære alle medlemmer i Handicappede Bilister

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for alle de dejlige år, hvor jeg har arbejdet for foreningen og dermed jer.

Stor har min glæde været, når det er lykkedes at hjælpe med at få en bevilling igennem, så jeres dagligdag kunne blive lettet.

Tak for alle jeres hilsener og erkendtligheder gennem årene og også her, hvor foreningen er blevet lukket.

Jeg vil ønske jer alt det bedste fremover og et godt og lykkebringende nytår

Mange hilsener 

Annette Køhler socialrådgiver 

____________________________________________________________________________

 

Formand Viggo Hansen har skrevet en klumme og en orientering om lukningen af foreningen i bladet. Begge indlæg bringes nedenstående.

 

Forsiden af foreningens sidste blad nr.2 september 2017

Viggos klumme

Når du sidder med dette blad i hånden, vil det være det sidste der udsendes fra foreningen. Årsagen hertil er, at på sidste repræsentantskabsmøde, blev det besluttet, at nedlægge foreningen med virkning fra den 31.12.2017.

Baggrunden for denne kedelige beslutning skyldes flere årsager, antallet af medlemmer er nu nede på 143 og på de senest afholdte generalforsamlinger var der ikke fremmødt nok medlemmer til at der kunne vælges en bestyrelse til de enkelte afdelinger.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse at repræsentantskabsmødet måtte træffe denne beslutning, idet vi mener at der stadig er meget at arbejde med, på det område vi har beskæftiget os med, men foreningen bygger jo på frivillig arbejdskraft og når denne udebliver er der jo ingen til at videreføre foreningen. Det skal dog nævnes at de sager foreningen kører i samarbejde med vores socialrådgiver, alle vil blive gennemført til afslutning, selv om de løber udover lukningen af foreningen. Der er afsat både tid og penge til dette formål.

Inde i bladet er der flere artikler der forklarer hvorfor det er kommet så vidt.

Herfra skal der lyde en stor tak til nuværende og tidligere personer der har været med til at holde liv i foreningen.

Med venlig hilsen  Viggo Hansen

Side fra bladet med Viggos orientering på modstående side. Læs den herunder.

Foreningen nedlægges pr. 31. 12. 2017

Det er med stor beklagelse, at repræsentantskabsmødet i Odense den 29. juni 2017 besluttede at nedlægge foreningen. Beslutningen var svær, men desværre var der ingen anden udvej.

I de senere år har vi haft et fald i medlemstallet og i indeværende år er vi nede på 143 betalende medlemmer.

Ved de afholdte generalforsamlinger var der ikke mødt medlemmer op, og der kunne ikke vælges en bestyrelse og dermed ophørte lokalafdelingerne med at eksistere og overgik til landsledelsens administration.

På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at landsledelsen bliver siddende til udgangen af året, for at sikre en fornuftig afvikling af foreningen. Det blev ligeledes besluttet at udsende dette blad som det sidste, for at give medlemmerne en forklaring på ophøret.

Vi har i de seneste år ikke kunnet samle medlemmer til de arrangementer vi har forsøgt at stable på benene, og vi har så været nødt til at aflyse disse.

Repræsentantskabsmødet besluttede, at igangværende sager vil blive ført til ende og vores socialrådgiver Annette Køhler vil fortsætte, for foreningens regning, indtil der ligger en endelig afgørelse i sagerne. Det gælder ligeledes eventuelle sager der starter op inden udgangen af året.

Der skal samtidig lyde en stor tak til Annette for det meget store arbejde hun har udført for foreningens medlemmer igennem tiden.

Det er naturligvis trist, at foreningen nedlægges, men alt har jo kun kunnet fungere med de der frivilligt har stillet deres arbejdskraft mv. til rådighed, og når der ikke længere er nogen til at deltage i arbejdet så slutter det jo af sig selv.

Rent praktisk vil foreningen bestå frem til 31. 12. 2017 idet den indbetalte kontingent jo dækker frem til denne dato, og vi kan stadig kontaktes fremover, idet vi skal afslutte åreregnskab mv. ved årets udløb. Det skal også besluttes, hvilken foreninng der skal have glæde af et resterende beløb, når regningerne er gjort op.

Med venlig hilsen formand Viggo Hansen

En stor tak til forhandlerne der har støttet foreningen gennem årerne